jump 4joyus

jump 4joyus

นานาความรู้ เคล็ดลับการดูแแลสุขภาพ

รักษาส้นเท้าด้านหรือส้นเท้าแตกด้วยตัวเอง อาการของส้นเท้าแตกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สภาพอากาศ ร่างกายขาดน้ำ อาบน้ำด้วยน้ำอุ่น แช่อยู่ในน้ำร้อนเป็นเวลานาน ใช้สบู่ที่ทำให้ผิวแห้ง ไม่ทาครีมบำรุง หรือ ขัดเท้า อันตรายที่เกิดจากส้นเท้าแตก หากมีอาการบวมแดงและเจ็บบริเวณส้นเท้าแตกอาจเสี่ยงเกิดการเป็นแผล และหากดูแลแผลได้ไม่ดีอาจทำให้มีหนอง หากอาการไม่ทุเลาแม้รักษาด้วยวิธีต่างๆแล้ว ควรไปพบแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางเพื่อตรวจหาการติดเชื้อและรีบรักษา

Filter by

PROJECTS

0 projects for 0 clients